måndag 31 januari 2011

Utvecklingscentrum för biodling?


Tisdag 8 februari ordnar Hushållningssällskapet för Kalmar, Kronoberg, Blekinge ett informationsmöte i Växjö.

En förstudie har gjorts under hösten med kontakter med mer än 100 biodlare i Blekinge, södra Kalmar och Kronoberg. Nu inbjuds Ni, alla intresserade, in till en slutredovisning av projektet samt intressant information för dig som är biodlare.

Preliminärt program:
  • Projektgruppen redogör för målsättning, hur förstudien har gjorts och vilka resultat den gett, samt ger förslag till hur det är möjligt att gå vidare.
  • Arne Johansson berättar om pågående bioldarprojekt i Västra Götaland.
  • Jonny Ulvtorp ger oss en inblick i hur biodling utanför våra gränser sker. En bild över vad som är aktuelllt inom Europa.
Kaffe serveras till självkostnadspris.
När: Tisdag 8 feb. kl. 13.00
Var: Ingelstadgymnasiet, Växjö
Anmälan: E-post till info.h@hush.se eller telefon 0480-156 70 senast 2 feb.

Inga kommentarer: