lördag 29 januari 2011

EU insatser mot bidöden

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson träffade sina EU-kollegor på rådsmöte i Bryssel den 24 januari för att bland annat diskutera massdöden bland honungsbin (se nyheten från Regeringskansliet). Jordbruksministrarna diskuterade den ökande dödligheten bland honungsbin och vilka åtgärdar som bör tas inom EU. Bland annat bestämdes följande:
  • Etablera ett EU-referenslaboratorium för bihälsa
  • Genomföra en pilotstudie för att utreda omfattningen av bidöden
  • Endast bekämpningsmedel som är säkra för bin ska godkännas inom EU
Frågorna diskuteras vidare inom en expertgrupp som rapporterar i mars.
Titta på ett nyhetsreportage från SVTs Rapport:

Inga kommentarer: