lördag 11 december 2010

Pesticider ligger bakom minskande mångfald i naturen

Enligt en ny artikel på webbtidningen The Ecologist (Controversial pesticides linked to 'total ecological collapse' of insects and birds) finns det bevis för att en del pesticider har orsakat en omfattande minskning i antalet bin, fjärilar och andra insekter i naturen.

En ny bok av holländska Dr Henk Tennekes,The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making, sätter fokus på neonicotinoider, pesticider som används mest i samband med raps- och majsodling, och hur de påverkar miljön. Han drar slutsatsen att neonicotinoider har en allvarligt negativ påverkan på insekter, i synnerhet bin, och varnar för en miljökatastrof om vi fortsätter att använda dem.Även låga halter i grundvattnet kan vara dödliga.

- Any insect that feeds on the crop dies. Any bee or butterfly that collects pollen or nectar from the crop is poisoned. Neonicotinoids behave like carcinogens, and easily contaminate ground and surface water. There could be dire long-term consequences of environmental pollution with these insecticides, and my fears were confirmed by extensive research.

Inga kommentarer: