måndag 27 december 2010

Binas snöröjning

From Biodlarna - diverse

Under Julaftonen hade vi ett våldsamt snöoväder i Kalmartrakten med hård sylig vind. Denna kupa, som står med flustret mot söder, täpptes igen helt. Trots den kyla som nu råder, som innebär att vinterklotet måste röra sig minimalt, finns det tydligen innevånare, som har till uppgift  att säkerställa syretillförseln för dem alla. Snön har smälts ner i denna luftspalt man ser på bilden och nu har de syre tillräckligt. Fantastiska varelser!

OBS! Vingspåren på flustertaket har en talgoxe skapat i sin jakt på bin. Tji fick den, tack vare flusterskyddet.

Text och bild: Jim Sundström

Inga kommentarer: