torsdag 9 september 2010

Klimatförändringar påverkar pollinering

Det finns bevis för att klimatförändringar har en negativ påverkan på binas förmåga att pollinera växter. Det är resultatet av ett kanadensiskt forskarteams 17-åriga arbete på ett isolerat område utan pesticider och annan förorening. Enligt en artikel på danska Videnskap.dk, Bier bestøver færre blomster, har forskarna från University of Toronto noterat att bina pollinerar betydligt färre blommor idag jämfört med början av studien..

Antalet bina i området har inte sjunkit speciellt mycket och slutsatsen är att den stigande temperaturen har stört naturens tidtabell. Växter och bin reagerar olika när temperaturen stiger och de hamnar i obalans med varandra. Bina kommer igång tidigare på våren men växterna slår inte ut i samma takt som förr. Vildbin som specialiserar sig på bara ett fåtal växter har blivit mer sällsynta och det påverkar förstås växterna.

Läs forskningsrapporten.
Flowering phenology, fruiting success and progressive deterioration of pollination in an early-flowering geophyte James D. Thomson (Phil Trans R Soc B 2010 365: 3187-3199)

1 kommentar:

Georg sa...

Intressant!
Det finns en hel del implikationer av ett föränderligt klimat på pollinering.
Jag skrev själv just ett inlägg om ett annat fenomen, spridning av sjukdomar. Inte kopplat till klimatet dock.

Honungsbin sprider sjukdomar via pollen


/Georg