måndag 13 september 2010

Artikel om oss i ÖstranUnder söndagens möte i bigården fick vi besök av två medarbetare från lokaltidningen Östran. Medan vi jobbade i bigården ställde de frågor och tog bilder av oss. Resultatet var en trevlig artikel, In för landning efter en rekordsommar, som skriver om honungsskörden, varroa, invintring och allmänt om vår verksamhet. Biåret lider mot sitt slut nu och nästa möte på Skälby, 26 september, kommer att ägnas åt städning och invintring.

Inga kommentarer: