söndag 8 augusti 2010

Morgonpigga bin lär sig bäst

Ny forskning visar att bin som flyger tidigt på morgonen lär sig nya dofter snabbare än de som flyger senare på dagen. En ny artikel hos brittiska BBC (Honeybees 'cleverer' in the morning) beskriver hur forskare vid Universitetet i Kostanz, Tyskland, testade binas inlärningsförmåga vid olika tider under dagen

Professor Giovanni Galizia och kollegor testade 1000 bin genom att se hur snabbt de lärde sig att koppla en viss färgnyans och doft med föda. De såg att bina lär sig snabbast att känna igen nya färger och dofter när de flyger tidigt på morgonen. Att vara morgonpigg har tydliga fördelar i kampen om föda!

Läs forskningsrapporten, The early bee catches the flower - circadian rhythmicity influences learning performance in honey bees - Marina Lehmann, David Gustav and C. Giovanni Galizia (Behavioral Ecology and Sociobiology 2010)

Inga kommentarer: