onsdag 4 augusti 2010

Användning av Apistan

Preparatet Apistan, som har använts av många biodlare för att bekämpa varroa under de senaste åren, har ännu inte godkänts. Detta betyder att en veterinär (genom ett apotek) kan ansöka om att få förskriva ett inom EU godkänt preparat på licens. Information om reglerna finns nu på SBR:s hemsida, som jag citerar nedan.

Apistan har ännu inte godkänts, men som det tidigare informerats om kan en veterinär (genom ett apotek) ansöka om att få förskriva ett inom EU godkänt preparat på licens. Information om licensförskrivning finns här

Licensförskrivning sker efter den enskilde veterinärens bedömning och ordination. Läkemedelsverkets roll är att ta ställning till den sökta licensen från fall till fall.

Om en licensansökan med tillhörande motivering från apotek/veterinär är komplett och godtagbar kan Läkemedelsverket, enligt eget utsago, ofta fatta beslut samma dag som ansökan kommit in.

Tiden därefter till att läkemedlet finns hos användaren hänger på samspelet apotek-veterinär-biodlare.

Om Du vill behandla dina bin med Apistan (och inte har kvar Apistan i ditt lager) gör då följande:
- Ta kontakt med en distriktsveterinär/veterinär
- Kontakta även ett apotek och undersök om de kan leverera Apistan

Här kan du ladda ner produktresumé som kan användas som underlag för licensansökan.

Det pågår arbete angående möjligheterna för att erhålla en generell licens.
Så fort som vi får fram mer information kommer den att läggas in här på hemsidan samt skickas till föreningar och distrikt.

Inga kommentarer: