söndag 13 juni 2010

Övervintring 2009-2010

Nyligen genomfördes en webbaserad enkätundersökning om övervintringsstatistiken för vintern 2009-2010. 751 biodlare svarade på enkäten som visade vinterförluster på 24,7%, större än på många år. Den största boven verkar vara varroa och de flesta undersökta samhällen var angripna. Undersökningen visar dessutom att tidig infodring innebär lägre förluster, oavsett om det finns varroa i samhällena eller ej och oavsett vilka åtgärder som vidtagits mot kvalstren. Välmatade, friska och starka bisamhällen är således de som klarat övervintringen bäst.

Läs en längre sammanfattning av undersökningen. (på biodlarna.se)

Inga kommentarer: