tisdag 8 juni 2010

Biparadis i Växjö

Växjö Kommun har skapat ett biparadis mitt i Bokhultets naturreservat för att rädda många arter av solitära bin som har hittats i området. En tidigare körplan för lastbilar helt utan naturvärde har utvecklats till en miljö som passar dessa sällsynta insekter. Vid en inventering i naturreservatet hittades hela 80 arter solitära bin som gjorde Bokhultet till ett av Sveriges rikaste bimiljöer. Ett projekt startades för att skapa den rätta miljön för att garantera dessa arters överlevnad. Området gynnar förstås andra insekter som fjärilar och steklar.
Läs mer om satsningen i artikeln Biparadiset i Bokhultet (Växjö Kommun)

Inga kommentarer: