fredag 26 februari 2010

Forskare hittar binas stoppsignal

Forskare vid universitetet i San Diego i USA har upptäckt hur bin varnar varandra om farliga platser som bör undvikas. Alla vet hur bina dansar för att tala om för sina systrar var det finns nektar men bara nu vet vi hur de signalerar fara. En artikel i Science Daily (Biologist discovers 'stop' signal in honey bee communication) beskriver hur bin från olika samhällen fick konkurrera med varandra om samma foderkälla.

När en grupp dominerade vid foderkällan attackerade de alla rivaler. De besegrade bina återvände till kupan och direkt signalerade fara till sina systrar. De signalerade genom att vibrera sin kropp intensivt under en tiondel av en sekund, oftast huvud mot huvud. Ju större fara desto intensivare signalen. Genom att upprepa denna signal försöker biet att övertala resten av samhället att undvika den farliga foderkällan. Det är väldigt ovanligt att hitta liknande varningsbeteende bland insekter.

Källa: University of California - San Diego (2010, February 11). Biologist discovers 'stop' signal in honey bee communication. ScienceDaily. Retrieved February 26, 2010, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2010/02/100211121800.htm

Inga kommentarer: