tisdag 16 februari 2010

Biodling har potential, menar ledarartikel

Ledarartikeln i denna veckas ATL Lantbrukets Affärstidning, Biodling på väg mot välkommet lyft, skriver om positiva signaler inom branschen på sistone. Ledarskribenten Lars Vernersson skriver:

- Biodling är på väg att bli en näring bland andra på landsbygden, för företagsamma människor som ser möjligheter i yrkesmässig biodling.


Svensk honung är eftertraktad och man ser en viss föryngring bland landets aktiva biodlare. Forskning har visat flera hälsofrämjande egenskaper och med smartare marknadsföring och bredare produktutveckling kan man hålla tillbaka importen.

- Med fler och större biodlare skapas en "ny" näring på landsbygden, till gagn för såväl konsumenter som jordbrukare och fruktodlare, samt förstås för naturen i stort. Det är en välkommen utveckling och man kan önska att den gick snabbare.

Inga kommentarer: