torsdag 7 juni 2018

Enkät om övervintring 2017-2018

CC BY-NC Some rights reserved by Chiot's Run
Har du fyllt i enkäten om övervintringen 2017-2018? Om inte gör det så fort som möjligt, även om du bara övervintrade ett samhälle. Dessa siffror är viktiga för biforskning. Här kommer ett brev till alla biodlare från bihälsokonsulten Preben Kristiansen.

Hej!

Det var planen att enkäten om övervintringen 2017-2018 skulle avslutas i dag, men eftersom SBR:s hemsida med länk till enkäten har varit nere sedan någon gång i helgen, kommer den vara öppen fram till och med 6:e juni.

Jag har fått en del mejl om problem med att skicka in svaren i enkäten. Ibland har problemen orsakats av att servern, där enkäten ligger, har överbelastats.

Problemen kan även bero på att det saknas svar på ett eller fler av de frågor som måste besvaras för att svaren kan skickas. De frågor det handlar om är följande: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 31 och 33.

Det har i nuläget kommit in cirka 2000 svar, och vi tackar alla som svaret. Det vore bra om vi kan få in fler svar, och jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

Länk till enkäten är följande: http://www.bee-survey.com/index.php/819938?lang=sv.

Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent

Inga kommentarer: