torsdag 31 maj 2018

LRF röstar emot plan för minskning av pesticider inom jordbruk

LRF:s riksförbundsstämma har avslagit Biodlarnas motion att LRF ska upprätta en plan för att långsiktigt minska användningen av pesticider, dvs gifter i växtodlingen. Dessa gifter påverkar den biologiska mångfalden och våra pollinatörer mycket negativt. LRFs styrelse föreslog avslag på motionen – vilket också blev stämmans beslut.

- Argumentationen från styrelsen innehåller direkta felaktigheter samt svepande rykten för att omöjliggöra en saklig debatt. ”Det är beklagligt att de ekonomiska intressena formulerar argumenten, och övertrumfar därmed ett långsiktigt hållbart miljötänkande.”, säger Lasse Hellander som deltog i debatten som Biodlarnas representant vid stämman.

Med ställningstagandet går man dessutom emot flera andra EU-länder, där man konkret arbetar för att minska giftanvändningen med särskild omtanke om insekterna inklusive bina.

- Vårt problem är att vissa sektorer inom de gröna näringarna kan och får förgifta andra djurhållares djur och de produkter som de producerar genom att använda giftiga preparat och motivera detta med ekonomiska argument och begrepp som konkurrenskraft, säger Lasse Hellander.

Källa: Pressmeddelande från SBR (Biodlarna): ”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

Inga kommentarer: