söndag 11 februari 2018

Södra Kalmar Biodlardistrikt - Årsmöte 2018

Bilder, medsols: förberedelser, ett av matborden, lunch och snack,
distriktsstyrelsen, Lars Larsson, mötet pågår
Totalt 37 biodlare från alla föreningar i distriktet deltog i årsmötet som i år arrangerades av oss i Kalmar. Mötet ägde rum på Skälby gård (vita villan) i Studiefrämjandets lokaler.

Mötet inleddes med en mycket intressant föreläsning av Lars Larsson (f d ordförande i Kalmarbygdens biodlarförening) som berättade om historian bakom Skälby gård. Skälby nämns för första gången tidigt på 1200-talet då gården hörde till ett nunnekloster. Gården blev en kungsladugård 1558 och blev sedan landshövdingens sommarbostad i över 200 år från 1600-talet till 1800-talet. Själva huvudbyggnaden, där vi satt, byggdes 1785. År 1880 togs Skälby över av Domänverket som lät utarrendera den, bland annat till familjen le Grand. I slutet av 1800-talet blev huset känt för sitt herrgårdsliv med många fina festmiddagar. Idag är Skälby ett vikitgt friluftsområde för staden men 4H-gården och mycket föreningsverksamhet, inte minst Kalmarbygdens biodlare!

Själva årsmötet leddes av Carl-Bertil Nilsson (Torsås). Den nya distriktsstyrelsen består av ordförande Per Bergh (Mönsterås), Göran Backrot (Öland), Anna-Lena Gustavsson Modig (Döderhult), Per-Uno Gladh (Mönsterås), Kenneth Johansson (Torsås), Pia Naga (Nybro), och Lars Jönsson (Öland). Mötesprotokollet och handlingarna kommer att publiceras på distriktets hemsida inom kort.

Nästa årsmöte äger rum söndag 10 februari 2019 på Öland.

Ett stort tack till Kerstin, Jadwiga, Catherina och Adam som fixade en fin lunch och fika till mötet.

Inga kommentarer: