fredag 8 december 2017

Honung från Porsche!

Bild: Porsche, pressbild
De flesta av oss vill gärna ha en Porsche men om du inte har råd med bilen kan du åtminstone köpa deras honung. Nu finns det bikupor kring Porsches fabrik i Leipzig, Tyskland och en väldigt speciell märkeshonung säljs nu, enligt en artikel på bloggen Teknikens värld, Porsche lanserar egen honung. Bigården etablerades i våras och hittills har cirka 400 kg honung producerats med namnet ”Turbienchen – der Honig von Porsche Leipzig”.

Satsningen är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring miljöfrågor och hotet mot pollineringsinsekter samt att visa att biltillverkaren tänker på miljön.

Läs även Porsches pressmeddelande: Porsche Leipzig produces its first honey.

Inga kommentarer: