söndag 26 november 2017

Årsmöte 2017

Söndag den 26 november var det dags för föreningens årsmöte och denna gång var det 24 medlemmar som kom till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Kalmar.

Alla handlingar hade skickats till medlemmarna via e-post eller brevpost i god tid med bland annat föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018. Mötet leddes av Lars Berggren med Alastair Creelman som sekreterare.

Den nya styrelsen för 2018 består av Margaretha Bjerker (ordförande), Catharina Thuresson, Magnus Nilsson, Tina Burvall (ny), Erik Olsson (ny), Muhamed Tatarevic och Conny Johansson. I slutet av mötet avtackades Alastair Creelman och Henrik Haglund som lämnar styrelsen men fortsätter i förening.

Mötet också valde följande kommittéer:
  • Bigårdskommitté: Henrik Haglund, Catharina Thuresson och Bernt Olsson
  • Bihälsokommitté: Anders Häggblom, Bernt Olsson
  • Honungsbedömningskommitté: Henrik Haglund, Jarl Nilsson, Beate Leggedör, Margaretha Bjerker
  • Marknadsförings- och utbildningskommitté: Conny Johansson, Adam Hjort-Ström
  • Studiecirkelkommitté: Fredrik Thunberg får uppdraget att rekrytera kommittémedlemmar.
Efter mötet blev det en redovisning av honungsbedömningen, lottdragning och sedan förstärkt fika med den sedvanliga smörgåstårtan, läsk, kaffe och kakor.

Vi ses igen i bigården i april!

Inga kommentarer: