torsdag 16 februari 2017

Distriktets årsmöte i Mönsterås

Södra Kalmar läns biodlardistrikts ordinarie föreningsstämma ägde rum söndagen den 12 februari 2017 i Mönsterås. 38 representanter från alla föreningar i distriktet var på plats och alla bjöds på smörgås och kaffe eller the innan mötet började. Från Kalmar deltog Margaretha Bjerker, Henrik Haglund och Alastair Creelman.

Den nya distriktsstyrelsen består av ordförande Per Bergh (Mönsterås) samt följande ledamöter: Göran Backrot (Öland), Per-Uno Gladh (Mörlunda), Anna-Lena Gustavsson Modig (Döderhult), Lars Jonsson (Öland), Kenneth Johansson (Torsås) och Pia Naga (Nybro).

Antal medlemmar i distriktets föreningar:
Algutsboda 24, Döderhultsorten 32, Hälleberga 29, Högsbyorten 63, Kalmarbygdens 81, 
Mönsterås-Ålem 29, Mörlunda 45, Öland 116, 
Nybroorten 43, Torsåsbygdens 33.
Summa: 495

Kalmarbygdens Biodlare kommer att arrangera nästa årsmöte, 11 februari 2018. Vi får fundera över en lämplig mötesplats.

Ett längre reportage om mötet finns på distriktets hemsida.Inga kommentarer: