torsdag 26 december 2013

Biodlingsföretagarna uppvaktar Landsbygdsdepartementet igen

I somras skickade Biodlingsföretagarna en skrivelse till Landsbygdsdepartementet där de krävde åtgärder för att underlätta för biodlare och gynna den biologiska mångfalden och skördarna i lantbruks- och trädgårdsnäring. Eftersom de inte har fått svar på sommarens skrivelse har de nu skickat ytterligare ett brev inte bara till Landsbygdsministern Eskil Erlandsson men även till andra departement som berörs av biodling på något sätt: Socialdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Försvarsdepartementet. I brevet noteras de stora sastsningar som görs inom EU och runt om i världen för att forska kring bidöden och utveckla biodling. Syftet med brevet är att skapa en dialog och möjlighet att samlas kring en nationell satsning.

Biodlingsföretagarna summerar sitt budskap i fyra krav:
  1. Vi vill se att Sverige utnyttjar de möjligheter som EUs nya jordbrukspolitik ger för att stödja pollinerande insekter och mer pollen- och nektarproducerande växter i såväl jordbruks- som skogslandskapet. 
  2. Vi vill se att frågan om uppdatering av bisjukdomsförordningen prioriteras upp så att den äntligen blir reviderad och så att biodlare som tvingas förinta samhällen pga. sjukdom får en skälig ersättning för detta. 
  3. Vi vill se en bättre samordning av dessa frågor mellan Departement och myndigheter ansvariga för landsbygds utveckling respektive miljö. 
  4. Vi vill se en helhetssyn och tidsplan i en samlad aktionsplan för att hjälpa bina!

Inga kommentarer: