lördag 29 juni 2013

Humlor hjälper ny forskning om neonikotinoider

Bumble Bee by Deanster1983, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License by Deanster1983

EU har ju nyligen beslutat om ett 2-årigt förbud mot neonikotinoider som tros ligga bakom den omfattande bidöden i Europa. Men många jordbrukare menar att dessa pesticider är nödvändiga för bland annat rapsodling och det finns krav på mer forskning inom området. Jordbruksverket har därför dragit igång ett forskningsprojekt i Skåne enligt ett reportage i nättidningen Skånskan.se, Litet chip avslöjar humlans flykt.

- Flera labbstudier visar att neonikotinoiderna har effekter på binas förmåga att finna föda, reproducera sig och bilda stora samhällen. Men få studier har gjorts i fält, och det är stor skillnad mellan labbverklighet och fältförhållanden, säger Maj Rundlöf, biolog och ansvarig för den fältundersökning som Jordbruksverket nu dragit igång.

Forskarna använder mest humlor för att undersöka effekterna av neonikotinoider. Humlorna förses med radiosändare så att forskarna kan se vart de flyger , när de kommer till boet och hur länge de lever. De flyger på 2 intilliggande fält; den ena med neonikotinoider  och den andra utan. Studien ska vetenskapligt visa vilka effekter neonikotinoider har på humlor och bin.

Läs mer om projektet och se ett kort TV-reportage på SVT: Humlor med radiosändare på ryggen.

Inga kommentarer: