tisdag 23 oktober 2012

Distriktsordförandemöte

SBRs distriktsordföranden träffades 22 september i Örebro för att diskutera många viktiga frågor för biodlingens utveckling i Sverige. Mötet hade temat SBR i framtiden, 2013 – 2017. Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram?

Bland annat tog de fram en s. k. SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för vår verksamhet, diskuterade utbildningsmöjligheter för biodlare, medlemsservice, distriktens roll och hur medel ska användas på bästa sätt.

Läs minnesanteckningar från mötet.

Inga kommentarer: