måndag 12 september 2011

Binas språk undersöks


Forskare vid University of Dundee i Skottland undersöker hur bin kommunicerar med ljud, enligt en ny artikel i tidningen The Scotsman (Buzz word i bees have own language). Dr Chris Connolly leder en forskargrupp som sätter in mikrofoner i 100 bikupor för att spela in olika ljud från bina. De misstänker att man kan skilja mellan olika ljudsignaler för att avgöra om bina har drabbats av olika sjukdomar, blivit utan drottning eller förgiftade av pesticider. De hoppas kunna hitta metoder som kan ge förvarning om problem i samhället.

Hittills har de konstaterat att bin har många ljudsignaler som kommunicerar hur de mår eller om de är stressade. De har identifierat ett starkt ljud som kommer när bina saknar en drottning och att bin som har drabbats av nosema är väldigt högljudda nattetid. Projektet har fått cirka 20 miljoner kronor och det visar hur allvarligt man ser på biforskning i landet. Enligt artikeln räknar man att värdet av biodling för brittiskt jordbruk ligger på hela 2 500 miljoner kronor per år.

Inga kommentarer: