fredag 8 april 2011

Konferens om biodling och pollinering

Den 15 september anordnar Jordbruksverket en konferens om biodling och pollinering. Målet är att uppmärksamma den värdefulla ekosystemstjänst som bin levererar samt honungens betydelse som livsmedelsråvara.  Förutom att bin är värdefulla för den biologiska mångfalden innebär deras pollinering också stora ekonomiska värden för växtodlingen.

Under konferensen kommer landsbygdsföretagare och forskare att ta upp betydelsen av bin och pollinering samt redovisa forskning om binas överlevnad. Man kommer också att ta upp biodling och pollinering som en av förutsättningarna för en levande landsbygd.

En produkt från bin är honung. Under konferensen kommer deltagarna att kunna provsmaka olika sorters honung och honungsprodukter. Jordbruksverket kommer under våren att utlysa en prestigefylld tävling om bästa maträtt där honung ingår. Den maträtt som vinner kommer att serveras som lunch på konferensen. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är en av dem som kommer att provsmaka.

Program och mer information kommer senare, se Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket

Inga kommentarer: