fredag 7 maj 2010

Ökande intresse för biodling i Storbritannien

Den brittiska kampanjen för att rädda honungsbiet verkar ha gett resultat. Enligt en artikel hos BBC, Beekeeping buzz is good news for Devon hive firm, har ett redskapsföretag i sydvästra England fått en markant ökning i efterfrågan under de senaste två åren. De har fått utöka personalstyrkan från två medarbetare till tio och omsättningen har gått upp med 50%. Intresset för biodling ökar nationellt och flera föreningar rapporterar ökad rekrytering. Många ser detta som en konsekvens av alla nyheter om krisen inom biodling.

Inga kommentarer: