måndag 15 mars 2010

Värmebin bestämmer arbetsuppgifterna i kupan

En ny artikel i den brittiska dagstidningen The Telegraph berättar om ny fascinerande forskning kring hur bin använder värme för att hålla balans i samhället (Honey bees' secret world of heat revealed). Forskare vid Würzburgs Universitet i Tyskland under ledningen av Professor Jürgen Tautz har studerat hur en del bin i samhället har förmågan att höja sin kroppstemperatur. Genom att vibrera sina kroppar kan dessa "värmebin" höja sin kroppstemperatur till cirka 44 grader, nästan 10 grader högre än normalt och farligt nära kokpunkten. Värmebin kryper sedan in i tomma celler för att värma de närliggande larverna för att larvens temperatur bestämmer dess framtida roll i samhället.

Till exempel, larver som har haft en kroppstemperatur på 34 grader blir ambin och byggbin in i kupan medan de som har haft en temperatur på 35 grader blir flygbin som hämtar pollen och nektar.Forskarna tror att larvens temperatur är helt avgörande för sin framtid och att det är dessa värmebin som ser till att arbetsuppgifterna i kupan delas upp på bästa sätt.

Flera biodlare har kanske undrat varför en del celler i yngelrummet står tomma men forskningen i Würzburg visar att de tomma cellerna är oerhört viktiga. Drottningen lämnar några stå tomma för att värmebina ska kunna värma de kringliggande cellerna.

Läs mer om biforskningen vid Würzburgs Universitet.


Photo by david.nikonvscanon on Flickr CC BY

1 kommentar:

Anonym sa...

sök värmebin på youtube.com o så finns det ett klipp från svt.