lördag 1 augusti 2009

Bin varnar om faror


Foto: B. Näslund

En ny artikel på BBC:s webbplats berättar hur bin varnar sina systrar om blommor som ska undvikas. Kanadensiska forskare har observerat binas beteende när de upptäcker en blomma som innehåller ett dött bi. Om bina misstänker att det finns rovdjur som spindlar vid en blomma kommunicerar de det i dansen som de utför inne i kupan.
Läs artikeln.

Inga kommentarer: