söndag 5 juli 2009

Nya artiklar om bin

En ny artikel från brittiska BBC visar hur bin försvarar sig mot bålgetingar. Japanska forskare har gjort experiment för att klargöra binas försvarsstrategi. Bina mobbar bålgetingen direkt och bildar en bi-boll runt angriparen. Temperaturen inne i bibollen stiger till cirka 46 grader och detta kopplat till syrebristen inne i bollen dödar getingen. Artikeln har även en kort film om experimentet.
Också från BBC finns en artikel om hur blommor lockar bina till sig (Velcro petals help bees hang on). Växter som vill locka bin använder förstås färg, nektar och pollen som lockbete men även ser till att blombladen har en grövre yta så att bina kan få grepp även när det blåser. Bina får bra fotfäste och känner direkt att de har landat på rätt blomma.

Inga kommentarer: