fredag 15 maj 2009

Ny artikel om amerikanska bisjukdomar

Den amerikanska tidskriften Scientific American har en intressant artikel i aprilnumret om problemet med s. k. colony collapse disorder (hela samhällen försvinner utan tydlig anledning). Det finns flera faktorer bakom problemet, bland annat nya virus, pesticider inom jordbruk och dålig hygien i kuporna.
Läs artikeln Solving the mystery of the vanishing bees.
Läs även läsarnas kommentarer till artikeln (finns längre ner på sidan under artikeln).

Inga kommentarer: