tisdag 21 april 2009

Stor brittisk satsning på biforskning

Ett brittiskt konsortium har lovat upp till £10 miljoner för forskning i varför bipopulationen i landet har minskat så radikalt under de senaste åren. Antalet pollinerande insekter har minskat med mellan 10-15% bara de senaste 2 åren och nu kommer departement, forskningsstiftelser och andra organisationer att ställa upp med öronmärkta pengar för att ta fram lösningar. Forskningen ska titta på bisjukdomar, parasiter och miljöpåverkan.
Lär mer i artiklarna på CNN och Times Higher Education.

Inga kommentarer: