tisdag 17 mars 2009

Säsongen börjar!


Söndagen den 5 april sätter vi igång våra gemensamma aktiviteter i bigården på Skälby klockan 13.30. Våra möten under kommande säsong kommer att inträffa varannan söndag, jämna veckor, klockan 13.30.

Vi börjar med att presentera såväl gamla som nya medlemmar så att vi får rätt "vi"-känsla ifrån allra första början. Därefter presenterar vår ordförande Erik Olsson - eller hans biträdande hjälpreda i den händelse Erik inte själv kan närvara - de kommittéer och dess respektive medlemmar styrelsen har beslutat om. Exempel på sådana kommittéer är de som ska ansvara för att renovera såväl klubbstuga som slungrum. Vi hjälps alla åt och efter dagens skötsel av bin, utrymmen och materiel så tar vi oss tid att tipsa varandra över en kopp kaffe med dopp.

VÄLKOMNA ! Gamla och nya medlemmar är lika välkomna liksom personer som kan tänkas vara intresserade av biodling men som ännu inte tagit steget fullt ut. Meddela vänner, grannar och andra bekanta att alla är lika välkomna att känna sig för.

Sommarens mötestider är: 5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj (besök av Ölands BF), 31 maj, 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 aug, 23 aug, 6 sept, 20 sept, 4 okt (alltid 13.30).

Foto: Toby Hillmalm

Inga kommentarer: