söndag 18 juni 2017

Amerikansk yngelröta i Smedby

Vi har fått ytterligare ett fall av amerikansk yngelröta i området. En biodlare i Smedbytrakten upptäckte symptomerna i ett samhälle och direkt kallade in bitillsynsmannen Pierre Danielsson. Amerikansk yngelröta konstaterades och samhället brändes upp enligt reglerna. Pierre kommer under de närmaste dagarna att besöka alla bigårder i området (upp till 3 km från det infekterade samhället) och prov kommer att skickas till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De råder flyttningsförbud inom området. Andra bitillsynsmän i området har informerats. När det gäller vår förening ska inga samhällen flyttas till eller från bigården på Skälby den närmaste tiden.

Har du frågor ta kontakt med Pierre Danielsson, 070-5722319, eller din närmaste bitillsynsman (lista över bitillsynsmän i Kalmar län).

2 kommentarer:

Unknown sa...

Var i Smedby? Ingelstorp eller Ebbetorp?

Alastair Creelman sa...

Ebbetorp