fredag 2 november 2012

För många stadsbin i London

CC BY-SA Some rights reserved by mindfrieze
Trenden att etablera biodling i storstadsområden fortsätter att växa runt om i världen men i London har man nått gränsen. En artikel i tidningen The IndependentHow do-gooders threaten humble bee, beskriver hur honungsproduktionen i London sjunker markant. Problemet är överetablering med 3337 bisamhällen i området idag mot 1617 samhällen 2008. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med växter att hämta pollen och nektar ifrån. Genomsnittsproduktion i storstadsområdet är nere på cirka 11kg/samhälle.

British Beekeepers' Association (BBKA) är positiva till utvecklingen med stadsbin men säger nu att alla som vill ha egna bikupor bör också hjälpa till att plantera flera växter som gynnar bina. Intresset för biodling är stort i Storbritannien men det krävs också flera grönområden.

Inga kommentarer: